Pågående forskning

Knäskadad.nu

Evidensbaserad information till dig som drabbats av knäskada

 

 

Konstnär: Lars Nilsson, Halmstad

KANON-studien startade 2001 och är fortfarande den enda studien i världen som på ett kontrollerat och högkvalitativt sätt jämfört en kirurgisk och en icke-kirurgisk behandlingsstrategi för unga aktiva idrottare med akut främre korsbandsskada. Studien startade 2001 som mitt (Richard Frobell) doktorandprojekt och styrgruppen bestod mellan 2001-2012 av Stefan Lohmander (då professor, numera seniorprofessor i ortopedi vid Lunds Universitet), Harald Roos (docent i ortopedi vid Lunds Universitet) och Ewa Roos (numera professor i fysioterapi vid Syddansk Universitet i Odense, Danmark). Studien drivs sedan 2012 av mig tillsammans med min doktorand Anders Hansson (Överläkare på ortopeden, Helsingborgs lasarett) samt Kerstin Åkesson (forskningssköterska).

 

Under rekryteringsfasen 2001-2006 screenade vi nästan 650 patienter vid Helsingborgs lasarett och dåvarande Lunds Universitessjukhus varav 121 inkluderades och lottades till behandling med:

a) tidig främre korsbandsrekonstruktion plus efterföljande rehabilitering

b) rehabilitering plus senare främre korsbandsrekonstruktion om det visade sig behövas.

 

Vid uppföljning 2 och 5 år efter skada fann vi inga skillnader mellan de båda behandlingsgrupperna avseende självrapporterad knäfunktion, aktivitetsnivå, återgång till idrott eller förekomst av artros (5 år). Däremot valde 30% vid 2 år och 50% vid 5 år att genomgå en senare operation efter att inte ha blivit nöjda med enbart rehabilitering. Uppföljning 10 år efter skada har nyligen avslutats och analysarbetet kommer att påbörjas inom kort.

 

Mer än 15 vetenskapliga publikationer har hittills kommit ur studien och många fler planeras. Några populärvetenskapliga sammanfattningar från olika medier hittar du här:

Läkartidningen - 2014

Forskningens dag - 2013 (trailer)

Vetenskap och hälsa - 2010

Vetenskap och hälsa - 2013

Sveriges radio - 2010

 

MITT STÖRSTA OCH VARAMASTE TACK TILL ALLA FANTASTISKA PATIENTER SOM STÄLLT UPP UNDER ALLA ÅR!

 

 

KANON-studien

Vem skriver här?

 

Jag heter Richard Frobell och är docent i experimentell ortopedi. Jag har bedrivit forskning på akuta knäskador sedan 2002 och har arbetat kliniskt med att diagnosticera knäskador i 14 år.

 

Vill du vet mer om mig - klicka här.

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus