Nyskadad

Knäskadad.nu

Evidensbaserad information till dig som drabbats av knäskada

 

 

Konstnär: Lars Nilsson, Halmstad

Knäledsstukning?

Stukade knäleder är väldigt sällsynta.

Om du fått diagnosen knäleds-stukning efter att ha vridit knäleden under belastning och varit tydligt svullen i knät - sök annan hjälp, diagnosen är sannolikt felaktig.

Magnetkamera?

 

Nej, det heter inte magnetröntgen. Enda gemensamma nämnaren med röntgen är att undersökt organ avbildas och att undersökningen görs i angränsande rum på samma klinik.

 

MRT står för Magnet Resonans Tomografi och man använder ingen röntgenstrålning.

 

 

Om du varit med om en större olycka och inte kan stödja på benet är det oftast uppenbart att du måste söka sjukhus för bedömning och eventuell behandling.

 

Inom idrotten är det däremot inte ovanligt med mildare, men trots allt allvarliga, knäskador och det är inte alltid uppenbart att man behöver uppsöka sjukvård. Det är ofta värre att råka ut för en vridning i knät än att ramla och slå det i marken.

 

Det säkraste tecknet på en allvarlig knäskada är svullnad i den skadade leden, ofta ganska kraftig sådan, inom 24 timmar från skadetillfället. Svullnaden orsakas av en blödning inne i knäleden (hemartros, hema- för blod och -artro för led). Större blodkärl finns i skelettet och i ledbanden och kraftig svullnad indikerar således skada på någon av dessa strukturer. Menisken, en kilformad stötdämpare av broskvävnad, saknar till stor del blodkärl och en skada här orsakar oftast enbart mindre blödning eller ingen blödning alls. Sidoledbanden (kollateralligamenten) löper till största delen utanför ledkapseln och en större skada här ger således en svullnad i mjukdelarna utanför leden (sk. ödem).

 

Tydlig svullnad inuti leden är alltså ett ganska säkert tecken på allvarlig knäskada som bör bedömas av person med rätt kompetens innan återgång i idrott. Varför det? Jo, allvarliga knäskador (som tex. främre korsbandsskador) kan vara väldigt lömska eftersom smärtan ofta försvinner fort. Instabiliteten är dock ofta stor och om du är oförsiktig kan knät vika sig igen med nya skador som följd.

 

 

Är akutmottagningen rätt plats för bra bedömning?

Hur veta om jag drabbats av en allvarlig knäskada?

Det är ytterst sällan denna typ av skador kräver akut sjukvård. Om du är orolig, har väldigt ont eller själv har starka misstankar om att det kan röra sig om en fraktur ska du förstås söka akut. I de allra flesta fall kan du dock avvakta till dagen efter, eller till och med ett par dagar, med att kontakta sjukvården utan risk för att väntan skapar problem. I dessa fall, alltså den absoluta majoriteten, är det viktigare att det blir rätt än att det går fort.

 

2007 publicerade vi data som visade att så många som varannan främre korsbandsskada missas på akutmottagningen. Än värre var det med knäskålsurledvridningar där enbart 3 av 24 fick rätt diagnos vid den kliniska undersökningen på akuten. Detta beror på att det krävs erfarenhet för att ställa rätt diagnos, röntgen hjälper föga eftersom den i princip alltid är normal.

 

Erfarenhet att bedöma knäskador hittar du säkrast hos idrottsläkare, knä-ortopeder och sjukgymnaster specialicerade på idrottsmedicin. Dessa yrkeskategorier bemannar ytterst sällan en akutmottagning men, de är medvetna om vikten av att ställa en korrekt diagnos och har ofta tid avsatta för akuta bedömningar.

 

 

Vem skriver här?

 

Jag heter Richard Frobell och är docent i experimentell ortopedi. Jag har bedrivit forskning på akuta knäskador sedan 2002 och har arbetat kliniskt med att diagnosticera knäskador i 14 år.

 

Vill du vet mer om mig - klicka här.

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus