Hem

Knäskadad.nu

Evidensbaserad information till dig som drabbats av knäskada

 

 

Konstnär: Lars Nilsson, Halmstad

 

NYHETER!

Juni 2016

28% av kvinnliga fotbollsspelare som genomgått främre korsbands-rekonstruktion ådrog sig en ny främre korsbandsskada mot samma eller den motsatta knäleden inom 2-10 år efter första skadan. Andelen var ännu högre (34%) för dem som återgick i fotbollsspel. Länk till publikationen

Knaskadad.nu är en informationssida för dig som

  • drabbats av en knäskada
  • har en anhörig som drabbats av knäskada
  • är allmänt intresserad av området knäskador

 

Syftet med sidan är att ge evidensbaserad information, dvs information som har stöd i vetenskapen.

 

Det finns mycket tyckande och tänkande bland de som drabbats, de som behandlats på det ena eller andra viset, de som utför behandlingar av olika karaktär etc etc. Vad som är rätt och fel bland dessa åsikter är lika lätt (eller svårt) som att särskilja andra åsikter - tex vilken politisk åsikt som är rätt, vilken maträtt som smakar bäst eller vilken färg på strumporna som är snyggast. Sanningen bor i betraktarens ögon har en klok man sagt en gång.

 

Vetenskap syftar till att ge en objektiv bedömning av sakers eller händelsers tillstånd. En enskild händelse har, ur vetenskapligt perspektiv, väldigt lågt värde (sk. case-report) och en enskild åsikt, även om den kommer från en erfaren person (sk. expert opinion), har i princip inget vetenskaplig värde alls. Vetenskapliga resultat ges oftast på gruppnivå och vi talar oftast om medelvärden eller medianer för de grupper av individer som observerats.

 

Informationen på denna sida riktar sig således till gruppen individer som drabbats av en knäskada och inte till den enskilde individen med knäskada.

 

Sidan är under konstruktion och uppdatering sker kontinuerligt. Projektet drivs utan finansiering och sker som ett led i den för oss forskare så viktiga TREDJE UPPGIFTEN - dvs att informera allmänheten om de kunskaper vi vinner i vårt arbete.

 

 

Vem skriver här?

 

Jag heter Richard Frobell och är docent i experimentell ortopedi. Jag har bedrivit forskning på akuta knäskador sedan 2002 och har arbetat kliniskt med att diagnosticera knäskador i 14 år.

 

Vill du vet mer om mig - klicka här.

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus